Contract

Binnenwerk
Praktijk voor holistische psychotherapie, relatietherapie, psychosociale begeleiding, lichaamswerk, supervisie

In het contract worden afspraken tussen de therapeut en de cliënt schriftelijk overeengekomen.

Cliënt Therapeut
Naam, voornaam, initialen mw. drs. Jos Boelema

Adres

Woonplaats ( en PC)

Geboorte datum

BurgerServiceNummer

Verzekeraar
Aanvullende polis (zie bijlage op de site voor de vergoedingen)

Emailadres

Telefoon (thuis & 06)

Huisarts (+tel.)

1 Gedragscode, geheimhouding, registraties
De therapeut is:
-lid van de beroepsvereniging: SBLP(www.SBLP.nl)
-acht zich gebonden aan de beroepscode en gedragsregels van de NAP en NVLP en SBLP
– Wkkgz geregeld bij CAM COOP (SBLP18015497), (www.camcoop.nl).
– registraties: bij de European Association of Psychotherapy (ECP) en RBCZ 808114R
– is op grond van het aangaan van een functionele vertrouwensrelatie met een cliënt tot geheimhouding verplicht t.a.v. het aan haar in de therapie ter kennis gekomene. Dit betekent dat er zonder overleg geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.

2 De cliënt is ervan op de hoogte dat:
-lichaamscontact –altijd in overleg- onderdeel kan zijn van de behandeling
– overleg met de huisarts alleen dient t.b.v. de voortgang en zal eerst overlegd worden
– (lichamelijke) agressie nooit naar de therapeut wordt gericht
Van de cliënt wordt verwacht dat zij/hij:
– nieuwsgierig is naar andere mogelijkheden in zichzelf
– persoonlijke werkdoelen formuleert
– concrete zelf verkennende thuiswerkopdrachten uitvoert
– wil leren aan bovenstaande via zelfreflectie

3 Materiaal/inbreng
-Op schrift of in beeld gebrachte eigen ervaringen die te maken hebben met de
werkdoelen en/of opdrachten en ondersteunend zijn voor het proces
– reflectieverslag van de sessie: leereffecten, verwerking en concrete toepassing
– beide worden uiterlijk 2 werkdagen voor de sessie aangeboden via de mail
– bij het schrijven van meer dan 1 A4tje worden de voorbereidingskosten in overleg
in rekening gebracht.

4 Behandeling
Bijeenkomsten van 1 uur, aantal vast te stellen in overleg. Het aangaan van een andere therapeutische behandeling of traject gebeurt in overleg ivm mogelijke afstemming.

5 Evaluatie en afronding
Tenminste elke 5e sessie vindt een mondelinge evaluatie plaats met de cliënt(en) (aanscherpen werkdoelen en optimalisering werkcondities indien nodig).

6 Betaling en tarieven en voorwaarden
-De cliënt regelt zelf de betaling via:
– de ziektekostenverzekering alleen via de aanvullende verzekering (zie bijlage op de site met de bedragen per polis)
-werkgever
-gemeente (Bijzondere Bijstand)
-persoonsgebonden budget
De cliënt betaalt rechtstreeks aan de zorgverlener en declareert zelf bij zijn/haar zorgverzekeraar
-Individuele therapie € 100
-Werkgever € 110
-Partner-/relatie-/gezinstherapie € 121 (incl 21% btw)
-nota’s worden maandelijks verstrekt
-betaling binnen 30 dagen na factuurdatum
-afspraken die niet tenminste 48 uur van tevoren worden afgezegd worden in rekening gebracht. Afzeggen BINNEN kantooruren graag via telefoon/app/mail en DAARBUITEN graag via de mail.
-De kosten voor het opstellen van een behandelplan e.d. ten behoeve van derden worden in rekening gebracht. Hiervoor geldt een standaard tarief van € 100.
Voor het maken van voortgangsrapportage wordt 60 euro in rekening gebracht.

7 Ontbinding van het contract
-Indien een van de partijen zich niet aan de in het contract genoemde afspraken houdt.

Ik heb kennisgenomen van de inhoud van deze tekst en naar waarheid ingevuld.
Voor gezien en akkoord ondertekend:

Handtekening d.d. Handtekening d.d.
Cliënt Therapeut

Groensingel 38, 9991 CE Middelstum, tel. 06 51255926, www.binnenwerk-psychotherapie.nl
email:jos.boelema@gmail.com,
SBLP nr.18015497, RBCZ 808114R
KvK 02058149. AGB Praktijkcode 90004045, AGB Hulpverlenercode 90025170 en 94007611, 9421-code, therapeut NAP”.