Jos Boelema

Mijn praktijk wordt per 1 april 2024 opgeheven wegens pensionering

Ik werk en leef vanuit de samenhang tussen lichaam, ziel en geest.                       

De tijdgeest en de omgeving waarin je opgroeit als mens, bepalen voor een deel wie je geworden bent. En hoe de samenhang tussen je lichaam, ziel en geest eruit ziet. Ieder mens heeft zelf-genezende vermogens. Deze vermogens wil ik zoveel mogelijk benutten in de therapie.

Ik ben geschoold in de reguliere psychologie en psychotherapie en diverse aanvullende (psycho)therapieën. Naast de theoretische kennis die ik heb opgedaan, heb ik dat wat ik methodisch gebruik ook zelf aan den lijve ondergaan en ervaren.

Ik neem vanaf 1980 de kennis, ervaringen en vaardigheden mee uit mijn eerdere werk in verschillende rollen:
-een brede, nuchtere basis als verpleegkundige waar voor mij de patiënt/cliënt altijd uitgangspunt was en ik holistisch heb leren denken en doen. Ik heb me leren richten op wat iemand wel kan i.p.v. wat iemand niet kan t.g.v. bijvoorbeeld ziekte
-als socioloog en methodoloog heb ik een kritische, maatschappij-brede onderzoekende blik ontwikkeld
-als hbo-docent heb ik geleerd om relevante kennis, gedragingen en (communicatieve) vaardigheden invoelbaar over te brengen
-als supervisor heb ik geleerd om vakgenoten en anderen te leren kritisch te reflecteren op hun eigen gedrag en te leren zichzelf vlot te trekken uit lastige situaties.

Mijn werkstijl kenmerkt zich door directheid, structuur, humor, nuchterheid, veelzijdigheid, afstemming, betrokkenheid en liefde. Ik vind het belangrijk dat mensen (leren) vanuit een eigen gevoel van veiligheid op eigen wijze en in eigen tempo hun levenspad gaan zien en volgen.

Opleidingen en registraties

-HBO-V (Hanze Hogeschool)
-Sociologie (RUG)
-Psychologie (Open Universiteit)
Sinds 1997 ben ik opgeleid in holistische psychotherapie in de specialismen:
-Postural Integration
-Neo-Reichiaanse Therapie (Energetic Integration)
-Cranio-Sacraal therapie (R. Gilchrist: CranioSacral Biodynamics)
-Op Mindfulness gebaseerde Stress Reductie en Cognitieve Therapie (J. Kabat-Zinn)
-Antroposofische psychotherapie
-Relatietherapie (Co-dependency)
-Supervisiekunde
-Sensorimotor Psychotherapy, Traumaverwerking en vroege ontwikkelings-, hechtingsproblematiek (P. Ogden USA: Sensorimotor Psychotherapy, E. Nijenhuis, GGZ Assen, P. Bell USA, E. Jaerlness DK)
-Privacyreglement is te vinden onder ‘contact’.