Psychotherapie

Er zijn verschillende benaderingen en er worden verschillende methoden gebruikt in psychotherapie. Afhankelijk van de persoon, de klachten en wensen, wordt in overleg bepaald en afgesproken welke methoden behulpzaam zijn.

1. Er kan praktisch gewerkt worden (zwaartepunt in het denken)

Dit is gericht op een concreet probleem waar de gewenste en haalbare, korte termijn-oplossing uitgewerkt wordt. Deze manier van werken is niet specifiek gericht op het opheffen van oorzaken, maar kan bij minder complexe problematiek wel effectief zijn. Een dergelijk kortdurend traject omvat tussen de 2 en 12 sessies.

2. Er kan analytisch gewerkt worden (zwaartepunt in het denken en voelen)

Dit is gericht op een structurele verbetering van het functioneren in het dagelijkse leven door een diepgaande verkenning van de wortels van de problematiek. Dit kan gelegen zijn in de persoonlijkheid, die mede gevormd is in de kinderjaren. Een duidelijker beeld van jezelf in de vroegere situatie, het verschil met nu, en hieraan een nieuwe hedendaagse betekenis geven, kan bijdragen aan meer begrip voor jezelf/ontspanning, en anderen. De duur van de therapie wordt in overleg bepaald.

3. Er kan ervaringsgericht gewerkt worden (meest holistisch en in het nu)

Het lichaam kan gezien worden als afdruk van de persoonlijkheid, als huis van de geest die erin woont. Ervaringen en beelden, gedachten en gevoelens worden gedurende je lichamelijke groei en psychosociale ontwikkeling opgeslagen in het lichaam. Dit voltrekt zich meestal onbewust en duurt je leven lang.
Tot je volwassen leeftijd voltrekken zich de belangrijkste processen rondom de vorming van je lichaam, (de opbouw van je zenuwstelsel, spieren, organen, lichaamshouding, enz), je energiehuishouding, je gevoelsleven en je manieren van denken en waarnemen.
De (on)bewuste pijnlijke ervaringen van bv. ontkenning, afwijzing, verlies, grensoverschrijdingen uit het verleden en heden (o.a. geweldervaringen) op lichamelijk-, psychisch-, gevoels- en spiritueel gebied veroorzaken allerlei reacties die belemmerend kunnen zijn in je huidige functioneren. In het lichaam worden deze reacties, al dan niet bewust, ervaren als spanningen, verhardingen, pijn, leegte, kou, het missen van de balans, moeilijk keuzes kunnen maken en moeite met staan voor een keuze, gebrek aan souplesse van de beweging, een hoge of geringe ademhaling (zie ‘concrete klachten’).

Het lichaam kan veel informatie geven over hoe je nu in het leven staat en kan daardoor behulpzaam zijn bij het ophelderen van de oorzaken van allerlei klachten en richting geven aan de behandeling.

Het lichaam kan opnieuw ontdekt en vertrouwd worden met behulp van verschillende technieken uit het lichaamswerk, intuïtief ontwikkelde helingstechnieken, gecombineerd met hedendaagse wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten uit de (neuro-)psychologie.
Door het werken aan een duidelijk besef van eigen grenzen, kom je steviger in je schoenen te staan. Zodat wat je van binnen ervaart meer overeen komt met wat je doet. Je wordt je bewust van gewoontes in denken, voelen, gedrag en je lichamelijke reacties en je leert hierin meer balans te brengen. De betekenis hiervan op je huidige functioneren wordt besproken. Je leert, door nieuwe ervaringen op te doen, eigenheid te laten zien.