Relatietherapie

Doel van relatietherapie:

Het doel van relatietherapie is het opnieuw creëren van een basis van vertrouwen, veiligheid en gezamenlijkheid door te leren hoe je een relatie kunt onderhouden en je opbouwend met conflicten om kunt gaan.
Vaste gewoonten in de relatie kunnen veranderen door inzicht te krijgen in en anders om te leren gaan met de onderliggende mechanismen zoals:
-de manier van verbale en non-verbale communicatie van jezelf en de ander en hoe dat op elkaar inwerkt
-onderlinge (negatieve) afhankelijkheden
-de balans tussen geven en ontvangen herstellen.

Aanleidingen voor relatietherapie kunnen zijn:

-het loopt niet lekker, veel irritatie, onbegrip en teleurstelling, jaloezie
-verwijdering ten opzichte van elkaar, langs elkaar heen leven, vastgelopen zijn
-weinig praten, weinig warmte en genegenheid, weinig gezamenlijkheid, weinig contact
-seksuele problemen of onvrede op dit terrein
-angst dat de ander weggaat/vreemdgaat
-veel strijd om vaak praktische dingen
-de vraag: willen we zo nog verder?

Werkvormen:

Ik gebruik dezelfde werkvormen die onder werkwijze genoemd zijn maar dan toegepast op de relatie en wat daar speelt. Dit betekent dat naast praten en het verhelderen van de dynamiek, ervaringsgewijs inzichten worden opgedaan. Dit blijkt effectiever dan alleen praten.

Van cliënten wordt verwacht dat zij:

-actief willen leren
-hun huidig gedrag en grenzen willen onderzoeken
-nieuwsgierig zijn naar andere perspectieven en mogelijkheden
-ter ondersteuning concrete zelfverkennende thuiswerkopdrachten willen uitvoeren zoals bewegings-, schrijf-, lees- en tekenopdrachten, oefenen van ander gedrag, oefeningen om bewuster te worden van lichaam, gevoelens, manieren van denken en doen.