Supervisie

Het doel van supervisie:

Via de weg van kritische zelfreflectie
-soepeler omgaan met jezelf en met de verwachtingen t.a.v. beroep en werkomgeving
-je deskundigheid bevorderen
-bij burn-out en bij terugkeer na ‘langdurige afwezigheid’ de re-integratie  vergemakkelijken/versnellen

Supervisie is een traject van 5-15 bijeenkomsten, in overleg te bepalen.

Een supervisor kijkt van bovenaf mee naar de werksituatie en het functioneren van de supervisant. Supervisie en intervisie dragen bij aan verbetering van het functioneren op het werk.

Bij intervisie bekijken, bevragen en toetsen collega’s elkaar over de uitvoering van hun werk. Het is geschikt voor leidinggevenden (midden en hoger kader) en professionals die beroepsmatig met mensen werken.

Een actieve houding, bereidheid tot het uitvoeren van zelfonderzoek en het maken van reflectieverslagen zijn voorwaardelijk.

M.b.t. intervisie kan ondersteuning geboden worden bij het opzetten en inhoud geven aan collegiale bijeenkomsten.

Kosten, aandeel en frequentie worden in overleg bepaald.